Elektrische boot

Vanaf: 115,00

4 uur/Stunden/hours: € 115,-

Hele dag/Ganzer Tag/Day Rental: € 175,-

De elektrische boot is geschikt voor 8 volwassen personen. We hebben op dit moment 6 boten.

Ein Electroboot ist für 8 Person geeignet. Wir haben 6 elektroboote.

A boat is suited for 8 people. We have 6 boats.

 

Categorie:

Beschrijving

Over onze boten

Wil jij extra relaxed genieten van de Reeuwijkse Plassen? Huur dan een elektrische sloep. De sloep is geschikt voor 8 volwassen personen. Honden zijn niet toegestaan op de boten, ivm de kussen sets.

Het huren van een sloep kan vanaf 21 jaar. Je kan de boot huren voor een periode van 4 of 8 uur. De sloep is heel makkelijk te besturen met een joystick. Er zijn twee restaurants aan de plassen waar je kunt aanleggen voor koffie of een lunch en er is een recreatiegebied waar je kunt aanmeren om eventueel te gaan zwemmen. Je kunt alleen op die plek, het recreatie gebied, zwemmen. We geven bij de uitleg een plattegrond mee van de Reeuwijkse Plassen. De sloep is elektrisch en afgesteld op 5,5km per uur. Er mag dan ook niet harder gevaren worden op de plassen. Het is niet toegestaan om op het park te varen met onze boten in verband met onderwaterbeschoeiing en de schade die hierdoor kan ontstaan. Ook als uw huisje aan de buitenkant van het park ligt kunt u daar niet naartoe varen. De boten die u op het park ziet zijn van particulieren. Je vaart vanuit onze haven direct het park uit in de richting van de Breevaart en de Reeuwijkse Plassen. Naar de Reeuwijkse Plassen is vanaf onze locatie ongeveer 45 minuten varen.

De plattegrond geeft aan waar je wel en niet mag varen. De eilanden zijn privéterrein en dus verboden te betreden of aan te meren. Ook de Reeuwijkse Plassen zijn privé wateren, je bent te gast op het water, gelieve je dan ook als waardige gast te gedragen.

Neem bij het inleveren van de boot de bootsleutel, plattegrond en je afval mee.

Wilt u buiten onze openingstijden huren? Neem even contact met ons op!

Reservering kunnen tot drie dagen van te voren kosteloos geannuleerd worden via mail.

 

Algemeen:

Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd terug brengen van het gehuurde materiaal. Bij te laat inleveren van het materiaal kan de borg ingehouden worden, dit staat vermeld op ons verhuurformulier welke ondertekend moet worden.

Let op: het kan ten alle tijden gebeuren dat de reservering niet door kan gaan vanwege overmacht. Als er bijvoorbeeld een stroomstoring is geweest of er door de vorige klant schade is gevaren. Mocht dit het geval zijn nemen we uiteraard zo spoedig mogelijk contact met u op en zoeken we naar een passende oplossing.

Huurprijzen:

 • 4 uur varen: €115-
 • 8 uur varen: €175,-  (9:00-17:00 uur)
 • De prijzen zijn inclusief reddingsvesten

Boten zijn vanaf ca. 25 maart te huur tot ca. 1 november.

Borgprijzen:

 • Voor boten: €250,- per boot.
 • Neem een ID mee (bijvoorbeeld: paspoort/rijbewijs/ID-kaart).
 • Borg moet bij het maken van de reservering al worden betaald.
 • De borg kan aan het einde retour gestort (retour-pinnen).
 • Let op: retour-pinnen moet u ZELF naderhand bij de kassa doen. Bedragen worden NIET automatisch teruggestort.
 • Borg geldt ook voor gasten van Landal.

Meer informatie (plattegronden) en voorwaarden vind je hier.

* prijzen van verhuurbare producten zijn onder voorbehoud.

 

Beschreibung

Über unsere Boote

Möchten Sie die Reeuwijkse Plassen ganz entspannt genießen? Dann mieten Sie ein Elektroboot. Die Schaluppe ist für 6 Erwachsene geeignet. Hunde sind erlaubt, wenn Sie das Boot anschließend mit einem Tuch abwischen, um Hundehaare zu entfernen.

Ein Boot kann man ab 21 Jahren mieten. Man kann das Boot für einen Zeitraum von 4 oder 8 Stunden mieten. Die Schaluppe ist mit einem Joystick ganz einfach zu steuern. An den Seen gibt es zwei Restaurants, wo Sie zum Kaffee oder Mittagessen anlegen können. Es gibt ein Erholungsgebiet, wo Sie auch anlegen und gegebenenfalls schwimmen können. Sie können nur hier im Erholungsgebiet schwimmen. Bei der Erläuterung geben wir Ihnen eine Karte der Reeuwijkse Plassen. Die Schaluppe ist elektrisch und auf 5,5 Stundenkilometer eingestellt. Man darf also auf den Seen auch nicht schneller fahren. Das Befahren des Parks mit unseren Booten ist im Zusammenhang mit dem Unterwasserschutz und den damit verbundenen Schäden nicht erlaubt. Auch wenn Ihr Ferienhaus außerhalb des Parks liegt, können Sie nicht mit dem Boot dorthin fahren. Die Boote, die Sie im Park sehen, sind in Privatbesitz. Sie können von unserem Hafen direkt aus dem Park heraus in Richtung Breevaart und Reeuwijkse Plassen fahren. Zu den Reeuwijkse Plassen sind es von unserem Standort aus etwa 45 Minuten Fahrt.

Die Karte zeigt, wo man mit dem Boot fahren darf und wo nicht. Die Inseln sind Privateigentum und somit ist dort Betreten oder Anlegen verboten. Auch die Reeuwijkse Plassen sind Privatgewässer. Sie sind Gast auf dem Wasser, also bitte verhalten Sie sich respektvoll.

Nehmen Sie bei der Rückgabe des Bootes die Bootsschlüssel, Karte und Ihren Abfall mit.

Möchten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten mieten? Bitte kontaktieren Sie uns!

Reservierungen können bis zu drei Tage im Voraus kostenlos per E-Mail storniert werden.

Sie sind für die pünktliche Rückgabe der gemieteten Ausrüstung verantwortlich. Bei verspäteter Rückgabe der Ausrüstung können wir die Kaution einbehalten. Das ist auf unserem Mietformular vermerkt, das Sie unterschreiben müssen. Sie erhalten von uns eine Karte des Parks und der Reeuwijkse Plassen.

Beachten Sie: Es kann immer mal passieren, dass die Reservierung aufgrund höherer Gewalt nicht durchgeführt werden kann. Zum Beispiel, wenn es einen Stromausfall gab oder der vorherige Kunde einen Schaden verursacht hat. Sollte dies der Fall sein, werden wir uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine geeignete Lösung zu finden.

Mietpreise:

 • 4 Stunden Fahrt: 115,- €
 • 8 Stunden Fahrt: 175,- € (9:00-17:00 Uhr)

Die Boote können ab ca. 25. März bis ca. 1. November gemietet werden.

 • Einzahlungspreis: 250 € pro Boot
 • Bringen Sie einen Ausweismit (z. B. Reisepass/Führerschein/Personalausweis) Wir verwenden eine Ausweishülle.
 • Bezahlen Sie die Kaution an der Kasse (bar oder mit Karte).
 • Die Kaution kann am Ende zurückgegeben werden (Rückbuchen).
 • Beachten Sie:Die Rückbuchung müssen Sie SELBST an der Kasse vornehmen. Beträge werden NICHT automatisch zurückerstattet.
 • Die Kaution gilt auch für Landal-Gäste

 

Description

About our boats

Our electric boats can accommodate up to 6 people. Dogs are allowed. You need to be at least 21 years old if you want to rent a boat. The boats are very easy to operate. We hand out a map with directions and restrictions. Life vests are available at your request.

There are nine lakes to go on but it’s NOT allowed to take the boat on the resort of Landal. There are two restaurants located at the lakes. If you decide to go for a coffee or lunch on your trip, please be aware that this can take some time and you have to be back at the dock on time to avoid a fine. From our harbor to the lakes will take you approximately 45 minutes. When on the lakes avoid the islands, they are private property and prohibited to enter. After your trip please bring back your map, key to the shop, and don’t forget to take your trash with you.

During the summer, peak season, and weekends reservations are recommended and necessary.

Arrival and Preparations

We recommend getting here 15 minutes prior to your reservation to get you checked in and find a parking spot. (Free parking spots on location.) The deposit on the boat is €150,- and needs to be paid upfront in our store. You need to provide us an ID, we will make a copy of it with an ID cover.

Reservations can be cancelled free of charge up to three days in advance. We do not give out refunds for no shows.

For groups, corporate events, special occasions or any other request, please contact us and we will be happy to assist you.

General

It is your responsibility to return the boat on time. When overdue we keep a part of the deposit.

Please note: it can happen that a reservation is cancelled because of a black out or damage that was cause by another customer. When this occurs, we will contact you and look for a fitting solution.

Life vests can be rented for €3,50 a vest.

Prices

 • 4 hours: €115,-
 • Day rent: €175,- (9.00 – 17.00)

Boat rental is available from 25th of March until 1st of November.

Deposit:

 • Deposit: €250,- per boat
 • Please bring your ID (for instance: passport, drivers license or ID-card). When making a copy, we use an ID cover.
 • Deposit can be paid for in cash or by card
 • Afterwards we refund the deposit, either in cash or via card. Please note: most creditcards do not accept a refund.
 • Please note: you have to go back into the store to get a refund. The deposit is not refunded automatically.
 • The deposit also applies to Landal guests.