Kano (twee personen)

Vanaf: 17,00

Prijzen/Preise/Rates

 • 1 uur/Stunde/hour: €17,-
 • 2 uur/Stunden/hours: €25,50
 • 3 uur/Stunden/hours: €42,50
 • 4 uur/Stunden/hours: €51,-
 • Daghuur/Tagesmiete/Day rent: €85,- (9:00-17:00)

De tweepersoons kano is geschikt voor 2 personen. We hebben 12 tweepersoons kano’s.

Ein kano ist für 2 Personen geeignet. Wir haben 12 Doppelkanus.

The double canoe is suitable for 2 people. We have 12 double canoes.

Categorie:

Beschrijving

Onze verhuurlocatie is uniek, we zijn gevestigd in een prachtig Landal Park midden in het Groene Hart.  Je kunt met onze kano’s het park verkennen, het dorp en de Reeuwijkse Plassen. Houd er rekening mee dat wanneer je echt de plassen op wilt, je minimaal twee uur moet huren. Van het park naar de plassen is al gauw 45 minuten peddelen.

Wilt u buiten onze openingstijden huren? Neem even contact met ons op!

Reservering kunnen tot drie dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd via e-mail.

Wil je naar de Reeuwijkse Plassen?

Boek dan minimaal twee uur. De heenreis naar de plassen duurt ongeveer 30/45 minuten. Je krijgt van ons een plattegrond mee van het park en van de Reeuwijkse Plassen zodat je zelf je tripje kunt uitstippelen. Het is je eigen verantwoording om het gehuurde materiaal op tijd terug te brengen. We verhuren waterdichte tonnetjes en kunststof kluisjes (30cm bij 25 cm) om eventueel autosleutels en portemonnee in op te bergen voor €1,00. Zwem-/reddingsvesten zijn te huur voor €3,50.

Let op: de peddels drijven niet. Als je peddel in het water valt, pak hem dan zo snel mogelijk op. Mocht je de peddel kwijtraken, dan vervalt de borg.

Aankomst en voorbereiding

Wij raden aan om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, om de borg te betalen en je eventueel om te kleden zodat je op tijd klaar bent om te gaan. Er zijn toiletten aanwezig en één paskamer.  Er zijn gratis parkeerplekken in de omgeving. De borg is €50,- en moet van tevoren betaald worden in de winkel.

Honden zijn toegestaan in de kano.

Borgprijzen:

 • Voor alle sup-, kano en (water)fiets: 50,-, ongeacht het aantal objecten.
 • Neem een ID mee (bijvoorbeeld: paspoort/rijbewijs/ID-kaart). Wij maken gebruik van een ID cover.
 • Borg bij de kassa afrekenen (contant of pinnen).
 • De borg kan aan het einde retour gestort (retour-pinnen).
 • Let op: retour-pinnen moet u ZELF naderhand bij de kassa doen. Bedragen worden NIET automatisch teruggestort.
 • Borg geldt ook voor gasten van Landal.

Meer informatie (plattegronden) en voorwaarden vind je hier.

* Prijzen van verhuurbare producten zijn onder voorbehoud.

 

Beschreibung

Unser Standort ist einzigartig. Wir befinden uns in einem wunderschönen Landal Park mitten im Groene Hart. Mit unseren Kanus kann man den Park, das Dorf und die Reeuwijkse Plassen erkunden. Denken Sie daran, dass Sie mindestens zwei Stunden mieten müssen, wenn Sie wirklich auf den Seen fahren wollen. Vom Park bis zu den Seen sind es leicht 30/45 Minuten zu paddeln.

Möchten Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten mieten? Bitte kontaktieren Sie uns!

Reservierungen können bis zu drei Tage im Voraus kostenlos per E-Mail storniert werden.

Beachten Sie: Sie sind für die pünktliche Rückgabe der gemieteten Ausrüstung verantwortlich. Bei verspäteter Rückgabe der Ausrüstung können wir die Kaution einbehalten. Das ist auf unserem Mietformular vermerkt, das Sie unterschreiben müssen. Sie erhalten von uns eine Karte des Parks und der Reeuwijkse Plassen. Sie können für 1,00 € einen wasserdichten Behälter für Ihre Utensilien wie Handy/Autoschlüssel/Brieftasche mieten. Sie können auch ein Plastikschließfach (30 cm x 25 cm) für 1,00 € mieten, je nach Verfügbarkeit. Die Benutzung eines Schließfachs erfolgt auf eigene Gefahr. Kein Handy dabei? Dann können Sie eine wasserdichte Uhr für 1,00 € mieten.

Möchten Sie bei uns paddeln? Toll! Wichtig ist, dass die Zeit wie vereinbart beginnt. Wenn Sie zum Beispiel von 15:00 bis 16:00 Uhr mieten, beginnt die Mietzeit um genau 15:00 Uhr. Sorgen Sie also dafür, dass Sie früher da sind, um sich um die Verwaltung zu kümmern, sich umzuziehen, zur Toilette zu gehen, sich einzucremen usw.  Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Kleidung tragen, um direkt aufs Wasser zu gehen, denn beim Kanufahren kann man nass werden. Bequeme Kleidung wird empfohlen.

Gehen Sie nicht in Ihren besten Sachen oder weißen Hosen zum Kanufahren. Nehmen Sie für alle Fälle ein trockenes Handtuch mit. In Landal gibt es eine Toilette. Leider können Sie weder die Duschen noch das Schwimmbad benutzen. Das Ein-Personen-Kanu ist für ein Gewicht von bis zu 110 kg geeignet. Hunde sind im Kanu erlaubt.

Schwimmwesten können separat für 3,50 € ausgeliehen werden.

Mietpreise:

 • Für alle SUP-Boards, Kanus, Tretboote und Fahrräder: 50,-€, unabhängig von der Anzahl der Geräte.
 • Bringen Sie einen Ausweis mit (z. B. Reisepass/Führerschein/Personalausweis) Wir verwenden eine Ausweishülle.
 • Bezahlen Sie die Kaution an der Kasse (bar oder mit Karte).
 • Die Kaution kann am Ende zurückgegeben werden (Rückbuchen).
 • Beachten Sie: Die Rückbuchung müssen Sie SELBST an der Kasse vornehmen. Beträge werden NICHT automatisch zurückerstattet.
 • Die Kaution gilt auch für Landal-Gäste.

Description

Our rental location is unique, we are located in a beautiful Landal Park in the middle of the Green Heart. You can explore the park, the village and the Reeuwijkse Plassen with our canoes. Keep in mind that if you really want to hit the puddles, you have to rent for at least two hours. From the park to the lakes it is easily a 45 minute paddle.

Would you like to rent outside our opening hours? Please contact us!

Reservations can be canceled free of charge up to three days before the start by e-mail.

Do you want to go to the Reeuwijkse Plassen?

Then book at least two hours. The outward journey to the lakes takes about 30/45 minutes. You will receive a map of the park and the Reeuwijkse Plassen from us so that you can plan your trip yourself. It is your own responsibility to return the rented equipment on time. We rent out watertight barrels and plastic lockers (30 cm by 25 cm) to store car keys and wallet for €1.00. Swim-/life jackets can be rented for €3.50.

Note: the paddles do not float. If your paddle falls into the water, pick it up as soon as possible. If you lose the paddle, the deposit will be forfeited.

Arrival and preparation

We recommend arriving 15 minutes before the start to pay the deposit and possibly change clothes so that you are ready to go in time. There are toilets and one fitting room. There are free parking spaces in the area. The deposit is €50 and must be paid in advance in the shop.

Dogs are allowed in the canoe.

Deposit prices:

 • For all sup, canoe and (pedal) bike: 50,-, regardless of the number of objects.
 • Bring an ID (for example: passport/driver’s license/ID card). We use an ID cover.
 • Pay the deposit at the checkout (cash or pin).
 • The deposit can be returned at the end (return pins).
 • Please note: you have to do the return pins yourself at the checkout afterwards. Amounts are NOT automatically refunded.
 • Deposit also applies to Landal guests.