Sup board

Vanaf: 17,00

Prijzen/Preise/Rates

 • 1 uur/Stunde/hour: €17,-
 • 2 uur/Stunden/hours: €25,50
 • 3 uur/Stunden/hours: €42,50-
 • 4 uur/Stunden/hours: €52,-
 • Daghuur/Tagesmiete/Dayrent: €85,- (9:00-17:00)

Een sup board is geschikt voor 1 persoon. We hebben 30 sup boards.

Ein Supboard ist für 1 Person geeignet. Wir haben 30 SUP-Boards.

A sup board is suitable for 1 person. We have 30 sup boards.

Categorie:

Beschrijving

Suppen is de meest populaire vorm van watersport op dit moment. Suppen is geschikt voor het hele gezin vanaf 9 jaar, dan zijn kinderen sterk genoeg om te peddelen. Op je sup kun je het park verkennen maar ook richting of op de Reeuwijkse Plassen varen. Aan te raden is om dan minimaal twee uur te boeken. Met een uurtje kun je beter alleen op het park blijven.

Onze sups zijn eenpersoons sups en niet geschikt voor meerdere personen. Als volwassenen kunt u alleen een klein kindje meenemen tot 6 jaar. Honden zijn niet toegestaan op de sups.

Wilt u buiten onze openingstijden huren? Neem even contact met ons op.

Reservering kunnen tot drie dagen van tevoren kosteloos, via mail, geannuleerd worden.

Wil je naar de Reeuwijkse Plassen?

Boek dan minimaal twee uur. De heenreis naar de plassen duurt ongeveer 30/45 minuten. Je krijgt van ons een plattegrond mee van het park en van de Reeuwijkse Plassen zodat je zelf je tripje kunt uitstippelen. Het is je eigen verantwoording om het gehuurde materiaal op tijd terug te brengen. We verhuren waterdichte tonnetjes en kunststof kluisjes (30cm bij 25 cm) om eventueel autosleutels en portemonnee in op te bergen voor €1,00. Zwem-/reddingsvesten zijn te huur voor €3,50.

Let op: de peddels drijven niet. Als je peddel in het water valt, pak hem dan zo snel mogelijk op. Mocht je de peddel kwijt raken, dan vervalt de borg.

Aankomst en voorbereiding

Wij raden aan om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn, om de borg te betalen en je eventueel om te kleden zodat je op tijd klaar bent om te gaan. Er zijn toiletten aanwezig en één paskamer. Helaas beschikken wij niet over douches. Neem voor de zekerheid een handdoek en een extra set droge kleding mee.  Er zijn gratis parkeerplekken in de omgeving. De borg is €50,- en moet van tevoren betaald worden in de winkel.

Het is niet toegestaan om met meerdere personen of honden op een sup te gaan.

Borgprijzen:

 • Voor alle sup-, kano en (water)fiets: 50,-, ongeacht het aantal objecten.
 • Neem een ID mee (bijvoorbeeld: paspoort/rijbewijs/ID-kaart). Wij maken gebruik van een ID cover.
 • Borg wordt vooraf bij het maken van de reservering betaald.
 • De borg kan aan het einde retour gestort (retour-pinnen).
 • Let op: retour-pinnen moet u ZELF naderhand bij de kassa doen. Bedragen worden NIET automatisch teruggestort.
 • Borg geldt ook voor gasten van Landal.

Meer informatie (plattegronden) en voorwaarden vind je hier.

 

Beschreibung

SUP ist derzeit die beliebteste Form des Wassersports. SUP ist für die ganze Familie ab 9 Jahren geeignet, dann sind Kinder stark genug zum Paddeln. Auf Ihrem Sup können Sie den Park erkunden, aber auch zu oder auf den Reeuwijkse Plassen segeln. Es empfiehlt sich, mindestens zwei Stunden zu buchen. Bei einer Stunde bleibt man lieber alleine im Park.

Unsere Sups sind Einzelsups und nicht für mehrere Personen geeignet. Als Erwachsene können Sie nur ein Kleinkind bis 6 Jahre mitbringen. Hunde sind auf den Sups nicht erlaubt.

Sie möchten außerhalb unserer Öffnungszeiten mieten? Bitte kontaktieren Sie uns.

Reservierungen können bis zu drei Tage im Voraus per E-Mail kostenlos storniert werden.

Möchten Sie zu den Reeuwijkse Plassen gehen?

Dann buchen Sie mindestens zwei Stunden. Die Hinfahrt zu den Seen dauert ca. 30/45 Minuten. Sie erhalten von uns eine Karte des Parks und der Reeuwijkse Plassen, damit Sie Ihre Reise selbst planen können. Für die rechtzeitige Rückgabe der gemieteten Ausrüstung sind Sie selbst verantwortlich. Wir vermieten wasserdichte Fässer und Kunststoffschränke (30 cm x 25 cm) zur Aufbewahrung von Autoschlüssel und Geldbörse für 1,00 €. Schwimm-/Schwimmwesten können für 3,50 € ausgeliehen werden.

Hinweis: Die Paddel schwimmen nicht. Wenn Ihr Paddel ins Wasser fällt, heben Sie es so schnell wie möglich auf. Bei Verlust des Paddels verfällt die Kaution.

Ankunft und Vorbereitung

Wir empfehlen, 15 Minuten vor Beginn zu erscheinen, um die Kaution zu bezahlen und sich eventuell umzuziehen, damit Sie rechtzeitig startklar sind. Es gibt Toiletten und eine Umkleidekabine. Leider haben wir keine Duschen. Bringen Sie zur Sicherheit ein Handtuch und ein zusätzliches Set trockener Kleidung mit. Es gibt kostenlose Parkplätze in der Umgebung. Die Kaution beträgt 50 € und ist vorab im Geschäft zu entrichten.

Es ist nicht erlaubt, mit mehreren Personen oder Hunden an einem Sup teilzunehmen.

Pfandpreise:

 • Für alle Sup, Kanu und (Tret-)Bike: 50,-, unabhängig von der Anzahl der Gegenstände.
 • Bringen Sie einen Ausweis mit (z. B. Reisepass/Führerschein/Personalausweis). Wir verwenden eine ID-Hülle.
 • Zahlen Sie das Pfand an der Kasse (Bar oder PIN).
 • Die Kaution kann am Ende zurückerstattet werden (Return Pins).
 • Bitte beachte: Du musst die Retouren-Pins anschließend selbst an der Kasse machen. Beträge werden NICHT automatisch zurückerstattet.
 • Die Kaution gilt auch für Landal-Gäste.

 

Description

SUP is the most popular form of water sports at the moment. SUP is suitable for the whole family from 9 years old, then children are strong enough to paddle. On your sup you can explore the park but also sail towards or on the Reeuwijkse Plassen. It is advisable to book at least two hours. With an hour it is better to stay alone in the park.

Our sups are single sups and not suitable for multiple people. As adults you can only bring a small child up to 6 years. Dogs are not allowed on the sups.

Would you like to rent outside our opening hours? Please contact us.

Reservations can be canceled free of charge by email up to three days in advance.

Do you want to go to the Reeuwijkse Plassen?

Then book at least two hours. The outward journey to the lakes takes about 30/45 minutes. You will receive a map of the park and the Reeuwijkse Plassen from us so that you can plan your trip yourself. It is your own responsibility to return the rented equipment on time. We rent out watertight barrels and plastic lockers (30 cm by 25 cm) to store car keys and wallet for €1.00. Swim-/life jackets can be rented for €3.50.

Note: the paddles do not float. If your paddle falls into the water, pick it up as soon as possible. If you lose the paddle, the deposit will be forfeited.

Arrival and preparation

We recommend arriving 15 minutes before the start to pay the deposit and possibly change clothes so that you are ready to go in time. There are toilets and one fitting room. Unfortunately we do not have showers. Just to be safe, bring a towel and an extra set of dry clothes. There are free parking spaces in the area. The deposit is €50 and must be paid in advance in the shop.

It is not allowed to go on a sup with several people or dogs.

Deposit prices:

 • For all sup, canoe and (pedal) bike: 50,-, regardless of the number of objects.
 • Bring an ID (for example: passport/driver’s license/ID card). We use an ID cover.
 • Pay the deposit at the checkout (cash or pin).
 • The deposit can be returned at the end (return pins).
 • Please note: you have to do the return pins yourself at the checkout afterwards. Amounts are NOT automatically refunded.
 • Deposit also applies to Landal guests.